Ochrana osobních údajů a využívání cookies

Webové stránky imperidigital.cz, jakožto další možné přidružené poddomény provozuje společnost Imperi Digital s.r.o., IČ 06066321, řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 74312.

S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Všechny naše webové stránky jsou zabezpečeny SSL certifikátem, který zajišťuje šifrování veškeré komunikace.

Webové stránky využívají řady služeb, které umožňují nebo zkvalitňují jejich provoz. Jsou to zejména služby těchto subjektů:

  • IGNUM, s.r.o., IČ: 26159708, se sídlem Vinohradská 190, 130 61 Praha 3 (hosting)
  • Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (sdílecí tlačítka, Page plugin, Facebook Pixel)
  • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (statistiky návštěvnosti, reklamní systém)

Jako provozovatelé webových stránek zpracováváme osobní údaje vložené komentáři pod články, cookies, informace o přístupu k našim stránkách a případně informace nám zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře a emailu či sociálních médií.

Web nabízí možnost vkládat komentáře k příspěvkům. Pro odeslání komentáře je nutné vložit jméno, emailovou adresu a zprávu, tyto údaje společně s IP adresou a url komentovaného příspěvku jsou uloženy do databáze systému. Použity jsou za účelem umožnění pozdější editace či mazání komentáře, filtrování spamu a případně informování uživatele o odpovědi na jeho komentář. Veřejně dostupné je jen jméno vložené uživatelem, jeho zpráva, případně vložená url. V případě, že uživatel využívá uživatelský účet gravatar.com nebo obdobné služby a zpřístupnil u něho svůj gravatar (fotografii) a tento gravatar se načte jako součást komentáře, lze předpokládat, že tak uživatel činí dobrovolně a s publikováním vlastního gravataru souhlasí. Komentáře jsou přístupné po dobu existence stránky, lze je na žádost mazat a data poskytnutá při jejich vložení nejsou využívána žádným dalším způsobem. Komentující vkládá své údaje aktivně a dobrovolně, oprávněně se tak domníváme, že vložením komentáře souhlasí se zpracováním obsažených údajů.

Na stránkách dáváme možnost kontaktovat nás prostřednicvím kontaktního formuláře. Jeho použití je dobrovolné a projevuje vůli uživatele nás kontaktovat a předat nám údaje zasílané jeho prostřednictvím. Předpokládáme tak, že jejich odesláním souhlasí s jejich zpracováním. V případě, že bychom takto získané údaje chtěli použít k jinému účelu než je jaký je naším oprávněným zájmem, budeme k tomu od uživatele požadovat souhlas.

Naše webové stránky využívají celou řadu cookies. Zejména se jedná o cookies umožňující analýzu návštěvnosti, což je předmětem našeho oprávněného zájmu. Cookies systému WordPress zvyšují komfort prohlížení stránek. Dále využíváme reklamních systémů, které pro své fungování rovněž využívají cookies. Z tohoto důvodu se aktuální počet a skladba využívaných cookies může lišit.

Cookies nám neumožňují identifikovat, kdo jste, pouze dovedou sbírat informace o vaší činnosti na našich stránkách

Souhlasem s uložením cookies do počítače se rozumí povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče. Tento souhlas lze kdykoliv stejným způsobem odvolat, případně jednotlivé cookies manuálně blokovat či mazat. Eventuálně však takový krok může vést k omezení určitých funkcionalit, vymazání dat uživatele či nenačtení určitých částí webu.

Ze zákona poskytovatel hostingu sbírá údaje o přístupech – zaznamenává tak IP adresu uživatele, čas přístupu, url, zařízení a jeho operační systém. Tyto údaje dává k dispozici i nám. Spadají pod náš oprávněný zájem, jelikož umožňují odhalit útoky na náš systém a další nežádoucí praktiky.

Každý subjekt údajů má možnost uplatnit právo, dle platného znění zákona, na:

  • přístup k osobním údajům,
  • opravu, resp. doplnění,
  • výmaz,
  • omezení zpracování,
  • přenositelnost údajů,
  • vznést námitku,
  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.